Χρήσιμα Site, OS, Software

6 Ιαν. 2016
midipart.gr

Το πολύ χρήσιμο για όλους μας Midipart.gr, το οποίο τόσο πολύ μας έχει βοηθήσει τα μέγιστα πολλά χρόνια τώρα. Χάρις σε όλη την παρέα του Midipart, πολλά πράγματα πράγματα άλλαξαν στην χώρα μας στον τομέα των Arrangers.

5 Ιαν. 2016

Κατεβάστε από εδώ το System Update 1.2, και από εδώ το Factory Reset 1.2

5 Ιαν. 2016

Κατεβάστε από εδώ το OS Update 1.63, και από εδώ το System Reset 1.11

5 Ιαν. 2016

Κατεβάστε από εδώ το OS Update 2.02, εδώ το System Reset/Format, και εδώ Operating System και Musical Resources 

4 Ιαν. 2016

Κατεβάστε από εδώ το OS Update  εδώ το System Reset, και εδώ Operating System and Musical Resources, για το Pa2xPro